Navigation

Hakkımızda

 

BİLİŞİM AKTÖRLERİ OLARAK

 

Vizyonumuz dünyanın öncü ve değer yaratan bilişim teknolojileri şirketlerinden biri olmaktır.

 

Misyonumuz özel yazılım çözümleri üretmek, üretirken müşteri memnuniyetinin ötesini, müşteri heyecanını ve bağlılığını gözetmek ve nitelikli, rekabetçi ve fark yaratan çözümler ortaya koymaktır.

 

Bazı tanımlı değerler çerçevesinde çalışırız. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: Ticari sorumluluklarımızın bilincindeyiz; Birincil odağımız müşterilerimizdir. Mesleki sorumluluklarımızın bilincindeyiz; Dinamik ve yenilikçiyiz. Gelişim ve öğrenme pratiklerini sürdürür, güncel bilgiye ulaşır, bu bilgiyi içselleştirir ve üretirken kullanırız. Etik sorumluluklarımızın bilincindeyiz; Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf ve dürüst, rekabet içinde olduğumuz kişi ve kurumlara karşı saygılıyız. Sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz; Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, toplumun ve doğanın değer edinebildikleri iş süreçleri geliştiririz. Küresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz; Doğal kaynakları ve teknolojileri bilinçli kullanırız. Heyecanlı, adaletli ve öz saygılıyız; İşimizi severek yaparız. işyerinde çeşitliliği ve katılımcılığı gözetiriz. ergonomiyi ve çalışan memnuniyetini önemseriz.

 

Projelerimizde belirli yöntemler kullanırız. 2009’dan bu yana birçok başarılı yazılım geliştirme projesini yaşama geçirmiş olan Bilişim Aktörleri deneyimli, alanında yetkin ve multidisipliner üyelerden oluşan bir “Scrum” ekibidir. Gerek iç projelerimiz gerekse üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında yürüttüğümüz projeler ulusal / çok uluslu kuruluşlar tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

 

Önemli rekabetçi yetkinliklere (örn. yazılım mühendisliği pratikleri uygulayımı; geliştirimde gereksinim analizine dayalılık; yazılım yaşam döngüsü modelleri uygulayımı; test yönelimli yazılım geliştirme; yeni nesil -çizge tabanlı, belge tabanlı vb.- veritabanı konseptlerinden yararlanım yetkinliği) sahibiz.